ราคาระบบเสียงผ่าน Internet

งบประมาณเริ่มต้น 150,000.-

  • ชุดควบคุมและส่งสัญญาณเสียงไร้สายผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต x 1 เครื่อง